สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077391

    จัดซื้อเลื่อยยนต์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทต.จะจัดซื้อเลื่อยยนต์แบบใช้น้ำมัน ถือเป็นครุภัณฑ์ใด

ถามโดย : charassriphonpai ( patsadu123@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 15:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์การเกษตร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 11:31 ]