สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077389

    การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ถ้าหากเทศบาลจะจัดซื้อมาม่า กาแฟ น้ำดื่มถัง ขนมปังปี๊ป แก้วกาแฟ ผ้าเย็น ไว้ใช้ในศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ สามารถจัดซื้อในวัสดุงานบ้านงานครัวได้ไม๊คะ

ถามโดย : PloyphanBoonbaichaiyapurck ( dreamy_jj@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 13:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว อปท. สามารถจัดซื้อเฉพาะน้ำดื่มในวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับรายการอื่นไม่มีระเบียบ หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 11:20 ]