สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077388

    เลื่อนระดับชพ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การเลื่อนระดับเป้นชำนาญการพิเศษต้องผ่านการอบรมก่อน จึงจะดำเนินการขอเลื่อนระดับใช่หรือไม่ค่ะ มิใช่ว่าแต่งตั้งชำนาญการพิเศษแล้วจึงเลื่อนระดับ

ถามโดย : ราศรีสุขสวัสดิ์ ( idin2526@outlook.co.th )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 13:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดูตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 10:20 ]