สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077386

    กรณีเกิดภัยพิบัต วาตภัย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.จะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยวาตภัย เช่น กระเบื้องหลังคา สังกะสี เป็นต้น ยอดเงิน ที่จัดซื้อ ประมาณ 200,000 บาท จะดำเนินการจัดตาม พรบ.จัดซื ้อจัดจ้าง ม.56(2)ง อปท.จะต้องดำเนินการใน ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP มั้ย

ถามโดย : เนติพงษ์ภิรมย์สิงขร ( ืnaetipong_pooh@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 11:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดำเนินการในระบบ e-gp ตามปกติ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 17:24 ]