สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077385

    สอบถามการเบิกเงินค่าที่พัก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สอบถาม ได้เดินทางอบรมของกรม หลักสูตร แผนที่ของกรมส่งเสริม และขออนุม้ตเดินทางไปราชการ โดยใช้สิทธิเบิกค่าที่พัก แบบจ่ายจริง และเมื่อวันกลับต้องพักอยู่ในตัวเมืองจังหวัดของผู้เข้าอบรม คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้สิทธิเหมาจ่าย กรณีนี้ผมเบิกได้ทั้ง 2 ประเภทหรือไม่

ถามโดย : นายไพศาล ทิพย์มณี ( saguntip_jeab1@windowslive.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 11:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 13:51 ]