สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077380

    สอบถามป้ายของร้านถูกดีมีมาตรฐาน เสียภาษีประเภทไหนค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถามค่ะ กรณีเครื่องหมายวงกลมสีแดงและมีเครื่องหมายถูกสีขาวอยู่ตรงกลาง ของร้านค้าถูกดีมีมาตรฐาน เสียภาษีประเภทไหนค่ะ (กรณีเครื่องหมายนี้ไม่ได้จดทะเบียนทางการค้าค่ะ)

ถามโดย : นางวิไลวรรณ์ กองเงิน ( wilaiwankongngoen2522@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 15:59 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เครื่องหมายถูกตามข้อเท็จจริงมีลักษณะแสดงความหมายที่ใช้ประกอบการค้าเพื่อหารายได้ จึงถือเป็นป้ายประเภท2

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 11:43 ]