สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077375

    การจ่ายเงินบำเหน็จผู้ที่ลาออกจากราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ผอ.กอง ลาออกจากราชการ และ จังหวัดได้มีคำสั่งให้จ่ายเงินบำเหน็จแล้ว อบต. จะต้องจ่ายจากเงินไหนคะ ต้องโอนงบประมาณเพิ่มหรือไม่ ถ้าโอนเพิ่มต้องโอนเพิ่มในหมวดอะไรคะ

ถามโดย : ศวรรยาพักทิง ( 2556tuta@gmail.com )  IP 124.122.xxx.xxx  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 11:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จ่ายจากเงินที่ อบต. ส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ (หากที่ข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9067-69 ต่อ 216-218 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 16:42 ]