สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077373

    การจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หาก อปท. มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จะต้องใช้ระเบียบใดหรืออำนาจหน้าที่ใด ในการอ้างอิง

ถามโดย : รัชนน ( asdd_194@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 09:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 18:36 ]