สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077369

    เอกสารการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขออนุญาตเรียนสอบถามเอกสารที่ใช้แนบสำหรับการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร(กรณีวิทยากรมาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ) ตามระเบียบจำเป็นต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรมาแนบเบิกค่าตอบแทนวิทยากรหรือไม่ครับ

ถามโดย : SirichaiKhumphangkum ( tonmagood@hotmail.com )  IP 58.8.xxx.xxx  [ วันที่ 01/04/2564 เวลา 22:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 07:55 ]