สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077368

    ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสำหรับติดแผ่นป้ายในห้องประชุม ขอสอบถามว่าควรเบิกจากหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน หรือเบิกจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการ)ครับ

ถามโดย : ทวีปุย ( twpmy@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 01/04/2564 เวลา 19:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 16:24 ]