สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076899

    ผู้ป่วยเอดส์ต้องโทษจำคุกในเรือนจำ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำ มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือไม่

ถามโดย : ปวีณาศรีแก้ว ( socialwelfare.klongsam@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 15:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มีสิทธิ์

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 16:58 ]