สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076895

    จ้างออกแบบถนนPara Asphalt แบบเดียว(เป็นเหมือนแบบมาตรฐาน)แล้วใช้ได้กับโครงการอื่นๆของปีถัดไปได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จะดำเนินการก่อสร้างโครงเสริมผิวจราจร Para Asphalt ถนนจำนวน ๗ สายทาง แต่จะจ้างออกแบบโครงเสริมผิวจราจรถนน Para Asphalt เพียงแบบเดียว แล้วใช้กับทุกโครงการ (เป็นเหมือนแบบมาตรฐาน) และจะใช้เป็นแบบก่อสร้างในปีถัดไป ได้หรือไม่ และหากได้...งบประมาณค่าก่อสร้างที่จะนำมาเป็นฐานในการคิดค่าจ้างออกแบบ จะใช้งบประมาณค่าก่อสร้างของบางรายโครงการ หรือใช้งบประมาณค่าก่อสร้างรวมของทั้ง ๗ โครงการ เป็นฐานในการคิดค่าจ้างออกแบบ

ถามโดย : ชาญณรงค์ยกฤทธิ์ ( chan.yokrit@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 14:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 18:32 ]