สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076891

    การใช้เลขรหัสครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การควบคุมรหัสครุภัณฑ์ของ อปท.ปัจจุบัน ให้ใช้รหัสที่ออกจากระบบ laas เลยได้ หรือคุมโดยใช้หลักเกณฑ์หนังสือ ว791 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2529 (การเขียนรหัสลงในครุภัณฑ์คะ)

ถามโดย : ไพรินพรหมดี ( rinchin35@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 16:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 18:31 ]