สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076889

    ตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางตามระยะการใช้งาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การตรวจเช็รคระยะรถยนต์ส่วนกลางตามระยะการใช้งานต้องจัำทำใบตรวจสภาพก่อนดำเนินการนำรถไปตรวจเช็คระยะตามการใช้งานปกติหรือไม่ค่ะ และขออนุญาตสอบถามขั้นตอนการเปิดเรื่องขอน้ำรถเข้าซ่อมแซมกรณีรถชำรุดหน่อยค่ะหรือขอเบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่อยค่ะ

ถามโดย : ratreethapsong ( mistine2562@gmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 15:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1522, 1523

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 15:57 ]