สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076886

    หา หนังสือ มท ที่ 0808.3/19849 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับภาษีป้าย (ป้ายร้านธงฟ้า ตอบจังหวัดสงขลา)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หา หนังสือ มท ที่ 0808.3/19849 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับภาษีป้าย (ป้ายร้านธงฟ้า ตอบจังหวัดสงขลา) ตัวเต็มไม่เจอคะ พอจะมีที่ให้โหลดรึเปล่าคะ เพราะพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอ ถ้ายังไงรบกวนส่งให้ทางอีเมล์ ได้รึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : สุดาพรแสงอินถา ( nanes410@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 14:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ค่ ส่งทางอีเมลล์นะคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 12:49 ]