สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076884

    เงินรางวัลที่ได้รับจากการชนะการแข่งขันกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆตามที่ได้รับเชิญ และทีมนักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรับเงินรางวัลจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขันนั้น ในการนี้ จึงขอสอบถามว่า เงินรางวัลที่ได้รับจากการชนะการแข่งขัน ทีมนักกีฬาจะต้องนำส่งคลังเป็นเงินรายได้ของ อปท. หรือไม่

ถามโดย : วันใหม่หวั่นร้าหมาน ( wanmai95@hotmail.co.th )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 13:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า อปท. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามของ อปท. และเบิิกค่าใช้จ่าย จาก อปท. รางวัลได้มาก็ต้องเป็นรายได้ของ อปท.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 16:15 ]