สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076881

    การเบิกค่าตอบแทน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี ข้าราชการสังกัด อปท. ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง และได้รับค่าตอบแทนรายวัน วันละ 350 บาท ซึ่งระหว่างปฏิบัติงานกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งง่นจ้างและงานซื้อ ขอเรียนถามค่ะ กรณีเช่นนี้สามารถเบืิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่ อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วิไลวรรณเสวะนา ( vilaiwan_jean@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 11:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า ข้าราชการดังกล่าว ตรวจรับงานจ้างในวันและเวลาเดียวกันกับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 10:34 ]