สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076880

    การจ้างออกแบบ และรับรองแบบงานก่อสร้างถนน ก่อสร้างอาคาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างออกแบบงานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างอาคาร ต้องตั้งไว้ในหมวด และประเภทรายจ่ายใด

ถามโดย : อัจฉรา66 ( kanjana_thunwa@hotmail.co.th )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 10:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ติดต่อ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 10:58 ]