สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076877

    บัตรประจำตัวพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างเทศบาล สามารถขอมีบัตรประจำตัวได้หรือไม่ และทางเทศบาลสามารถออกระเบียบของเทศบาลเองเพื่อออกบัตรประจำตัวให้พนักงานจ้างได้หรือไม่

ถามโดย : บุคลากรมือใหม่หัดขับ ( taprik99@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 09:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 11:08 ]