สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076875

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่คะ สับสนค่ะ เพราะคนที่ไปอบรมมาบอกไม่ต้องมี แต่เจ้าหน้าที่กรมบางคนบอกต้องมี

ถามโดย : อัจฉรา66 ( kanjana_thunwa@hotmail.co.th )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 20/02/2564 เวลา 14:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จากคำถามว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งดังนั้น ไม่ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ (กมลกาจ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000ต่อ2123 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:17 ]