สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076872

    ค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลเบิกค่าเช่าซื้อ ต่อมาได้จดทะเบียนหย่ากับภรรยาเดือนธันวาคม 2563 สัญญาเงินกู้เป็นกู้ร่วม พนักงานรายดังกล่าวได้ย้ายออกจากบ้านที่ทำสัญญาเงินกู้ ถามว่า 1. พนักงานเทศบาลรายดังกล่าวได้นำใบเสร็จรับเงินตามสัญญากู้เงินดังกล่าว มาขอเบิกค่าเช่าบ้านเดือน มกราคม 2564 ได้หรือไม่ 2. ถ้าได้ ได้ตามจำนวนเงินในใบเสร็จแต่ไม่เกินสิทธิใช่หรือไม่

ถามโดย : ฉลวยเจริญชีย ( ruenglae.c@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 13:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1522-3 กลุ่มงานระเบียบคลังและการเบิกจ่ายเงิน สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 14:47 ]