สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076871

    การริบหลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินประกันสัญญา กรณีครบกำหนดคืนให้กับผู้รับจ้างแล้ว แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว แต่ไม่มีผู้มาติดต่อขอรับคืน หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

ถามโดย : นงนุชลาพุฒ ( nidanuch.mint@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 12:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรกลับ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 13:33 ]