สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076869

    ฐานข้อมูลกลาง รายชื่อผู้ถูกดำเนินการทางวินัยหรือคดีอาญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันนี้มีระบบฐานข้อมูลกลาง รายชื่อผู้ถูกดำเนินการทางวินัยหรือคดีอาญา เพื่อใช้งานในการบริหารงานบุคคล เช่น งานบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดินฯ หรือไม่ครับ เนื่องจากตั้งแต่มีการดำเนินการในงานบุคคลของท้องถิ่นมา ยังไม่ปรากฎมีหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถตรวจหาข้อมูลได้ และยังมีปรากฎว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานท้องถิ่นที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยถึงขั้นไล่ออก หรือเคยถูกดำเนินคดีอาญา ยังสามารถเข้าทำงานยังท้องถิ่นอื่นได้ กรณีเช่นนี้หากมีฐานข้อมูลกลางก็คงจะดีไม่น้อย

ถามโดย : งานบุคคลฝึกหัดภาคอีสาน ( ddd@fff,lll )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 11:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปัจจุบันมีระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/02/2564 เวลา 15:19 ]