สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076866

    การคิดค่าปรับกรณีผลเทศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามเรื่องการคิดค่าปรับการผิดสัญญางานก่อสร้างฝายน้ำล้น งานสิ้่ดสุดสััญญา วันที่ 1 ส.ค. 2563 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 ม.ค. 2564 ได้รับผลการทดสอบงาน (28 วัน) วันที่ 16 ก.พ. 2564 การคิดค่าปรับการผิดสัญญาคิดสิ้นสุด ณ วันใด หรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานใหม่หรือไม่

ถามโดย : สุภากรณ์เทียมตะขบ ( tiranay3@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 09:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้อย่างไร ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 10:20 ]