สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076863

    แก้ไข/เปลี่ยนแปลง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถาม เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณี โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางกว้าง 4 เมตร ยาว 1,245 เมตร งบประมาณจะดำเนินการปี 63 อยากทราบว่า 1.ถ้าจะย้ายมาดำเนินการในปีงบประมาณ 64 เป็นอำนาจของใคร ใช้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 2.ถ้าจะเพิ่มคำว่าหนา 0.15 เมตรเข้าไปในปริมาณงาน เป็นอำนาจใคร ใช้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ครับ

ถามโดย : ธีรไนนดีภา ( teeranai_deepha@outlook.co.th )  IP 2001:44c8:4648:4e77:9880:522a:f9c2:4c07.  [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 00:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 24/02/2564 เวลา 09:58 ]