สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076859

    แก้ไขคำชี้แจง งบลงทุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามค่ะ กรณี เจ้าหน้าที่พิมพ์ คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการงบลงทุน ในงบประมาณการรายจ่ายประจำปี ผิดพลาด เช่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการเสนอมา 630 ตรม. แต่ เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดเป็น 630 เมตร ไม่ทราบว่าจะใช้ระเบียบวิธีการงบประมาณฯ แก้ไขคะ

ถามโดย : ปาริฉัตรณ์ศรีนนท์ ( thonlhew9999@hotmail.co.th )  IP 2403:6200:8821:645f:282e:300f:125b:10a0.  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 16:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/02/2564 เวลา 15:50 ]