สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076857

    แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามค่ะ งบลงทุน กองช่างได้เสนอโครงการ ก พร้อมแบบ ปร.4 ปร.5 เพื่อเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น 630 ตรม. แต่เจ้าหน้าที่พิมพ์ในแผนพัฒนา เป็น 630 เมตร ไม่ทราบว่าจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคะ

ถามโดย : ปาริฉัตรณ์ศรีนนท์ ( thonlhew9999@hotmail.co.th )  IP 2403:6200:8821:645f:282e:300f:125b:10a0.  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/02/2564 เวลา 09:50 ]