สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076853

    เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน กรณีย้ายธนาคารและในสัญญาระบุว่า เพื่อไถ่ถอน-ที่ดินอาคาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านค่ะ ขอเรียนถามว่า ครั้งแรกได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารกรุงไทย โดยในสัญญาระบุว่า เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร ต่อมาได้เปลี่ยนไปทำสัญญากู้เงินกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อนำไปปิดกรุงไทย โดยในสัญญากับอาคารสงเคราะห์ได้ระบุว่า กู้เพื่อ ไถ่ถอน-ที่ดินอาคาร โดยวงเงินกู้และระยะเวลาน้อยกว่าธนาคารแรก อยากทราบว่า เราสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่คะ

ถามโดย : ณิชนันทน์นันตาเวียง ( aomam.aom1972@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 14:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-241-9049 (กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ (กง.จง.) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523,1524 ) [ วันที่ 18/02/2564 เวลา 21:10 ]