สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076396

    การจัดซื้อถังขยะและกิโล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลมีความประสงค์จะจัดซื้อถังขยะ ขนาด 60 ลิตรและกิโลตาชั่ง ขนาด 60 กิโล ตามโครงการของสปสช อยากทราบว่า รายการดังกล่าว เป็นวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เครือมาศคำเขียวอ่อน ( aoom08092530@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 15:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประเด็นต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:38 ]