สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076394

    รบกวนสอบถามเพรื่องการเช่าโดเมนต์เนม ของเว็ปไซต

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าโดเมนต์เนม ของเว็ปไซตเทศบาลจะต้องดำเนินการซื้อจ้างหรือไม่ และดำเนินการเบิกจ่ายจากหมวดไดคับ

ถามโดย : เด็กน้อยด้อยความรู้ ( jete_tip@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 14:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประเด็นต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:37 ]