สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076389

    การตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนก่อสร้างป้อมยามตำรวจประจำตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากมีการรื้อถอนป้อมยามตำรวจประจำตำบล และจะดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยใช้งบประมาณของ อบต.ในการดำเนินการก่อสร้างป้อมยาม จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากได้ใช้งบประมาณจากแผนงานใดในการดำเนิงานก่อสร้าง

ถามโดย : ส.อ.อำนาจพงศ์สุวรรณ ( ao04112522@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 13:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1522, 1523

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 14:49 ]