สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076382

    หลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามคะ กรณีผู้รับจ้างไม่มาทำการแก้ไขเพื่อคืนหลักประกันสัญญา ทำให้ทาง อปท.ต้องริบหลักประกันเพื่อซ่อมแซมเอง อยากจะสอบถามว่า ถ้ามีส่วนต่างเกิดขึ้น อปท.ต้องเรียกเก็บส่วนต่างตรงนี้จากผู้รับจ้างอีกไหมคะ

ถามโดย : จริยาชูวิเชียร ( ่jariya125_dp@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 09:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประเด็นเรื่องรายละเอียดต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 09:23 ]