สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076381

    การเบิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

คณะกรรมการได้ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างในวันเดียวกัน จำนวน 7 โครงการ และได้มาประชุมแต่ละโครงการเพื่อมีมติในการตรวจรับงานจ้าง คำถาม คณะกรรมการสามารถเบิกค่าตอบแทนค่าประชุมเป็นรายโครงการต่อครั้ง ในการประชุมทั้ง 7 โครงการในวันเดียวสามารถเบิกค่าตอบแทนการประชุมแต่ละโครงการได้หรือไม่ หรือ จะให้เบิกค่าตอบแทนในการประชุม ทั้ง 7 โครงการ ถือเป็นครั้งเดียว

ถามโดย : นายไพศาล ทิพย์มณี ( saguntip_jeab1@windowslive.com )  IP 2001:44c8:4624:2c94:539:61a4:b6b3:7c0e.  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 20:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1522, 1523

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 07:40 ]