สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076380

    ขอหารือกรณีการปรับเกลี่ยตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามค่ะ กรณีที่ ศพด.ข มีตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบฯ พ.ศ.2564-2566 ถ้าจะปรับเกลี่ย หรือ ย้ายพนักงานจ้างตามตำแหน่งดังกล่าว จาก ศพด. ก ย้ายไป ศพด.ข ได้หรือไหม (จ้างงบของ อปท.) เนื่องจากอนาคตคาดการณ์ว่าเด็กละลดน้อยลง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ครู:เด็ก ถ้าหากไม่ได้ เรามีแนวทางไหน ได้บ้าง ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ประทุมวันคงชู ( pratoomwan19@gmail..com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 16:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำสั่งออกโดยนายกเทศมนตรีแล้วแต่การบริหารจัดการภายใน โดยดูเกณฑ์เด็กเป็นสำคัญ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4227 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 10:23 ]