สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076376

    เบิกจ่ายหมวดใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะดำเนินการจ้างทำ BUILT-IN เคาน์เตอร์ รับชำระภาษี และตู้เก็บเอกสาร อยากทราบว่าเบิกจ่ายจาก ค่าจ้างเหมาบริการหรือไม่ และหลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว ต้องลงทะเบียนเลขครุภัณฑ์ หรือไม่

ถามโดย : จรรยาจีระวรรณ ( chunya8733@hotmail.com )  IP 2403:6200:8918:b07d:14f6:cda7:aa1b:6302.  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 12:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประเด็นเรื่องรายละเอียดต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 09:20 ]