สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076373

    ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน เทศบาลได้ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวด้วยเหตุป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในวันที่ 11-15 มกราคม 64 และเปิดในวันที่ 18 มกราคม 64 อยากสอบถามว่า เทศบาลสามารถแก้ไขสัญญาจาก "จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน" เป็น "จ้างเหมารับส่งอาหารกลางวัน" แทนได้หรือไม่คะ

ถามโดย : อติกานต์ท้าวสบาย ( aatikan.termwut@gmail.com )  IP 2001:44c8:418a:5761:416d:425e:47cd:3fe0.  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:43 ]