สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076371

    การงดหรือลดค่าปรับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง สิ้นสุดวันที่ 21 ธ.ค. 2563 ผรจ.ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ต่อมาได้มีหนังสือขอลดค่าปรับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ หากไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้ถนนทราบก่อนถึงบริเวณก่อสร้าง และขอความร่วมมือหยุดดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น รวมจำนวน 7 วัน ผรจ.สามารถนำเหตุตามหนังสือนี้มาขอลดจำนวนวันค่าปรับได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : สุพัตราเกยูรพันธ์ ( keyoonsakull@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 10:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:43 ]