สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076370

    การจัดซื้อไม้ฟืน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ไม้ฟืนที่จัดซื้อเพื่อใช้ต้มเลือดสุกร ในงานโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล สามารถจัดซื้อในวัสดุเชื้อเพลิงได้หรือไม่ หากไม่ได้สามารถจัดซื้อในหมวด ประเภทรายจ่ายใด

ถามโดย : ฐิติพงศ์ชุมทอง ( titipong17@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 10:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:41 ]