สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076369

    สปอร์ตไลท์รถบรรทุก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สปอร์ตไลท์รถบรรทุก ถือเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือไม่ครับ

ถามโดย : นายพิชญะรัศมีเวียงชัย ( Torres.thoen1982@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 09:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:41 ]