สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076368

    กรณีก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลมีแผนพัฒนาและเทศบัญญัติก่อสร้างป้ายเฉลิมกระเกียรติฯ แต่ไม่ได้ระบุสถานที่ ขนาด ปริมาณ อยากสอบถามว่าเทศบาลสามารถนำมาจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ เนื่องจากในแผนฯและเทศฯ ไม่ได้ระบุดังกล่าว

ถามโดย : รัตนาศรีใจ ( dek-nan2007@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 19:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประเด็นต้องการสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2564 เวลา 08:35 ]