สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076361

    ค่าเช่าบ้าน(เงินกู้ชำระราคาค่าบ้าน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถาม เรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีชำระเงินกู้ราคาค่าบ้าน ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน กองคลังสามารถเบิกจ่ายให้ออกพร้อมเงินเดือนได้หรือไม่ครับ สมมุติจ่ายวันที่ 1 ม.ค.2564 กองคลังสามารถเบิกจ่ายให้พร้อมเงินเดือนมกราคม 2564 ได้หรือไม่ หรือต้องไปเบิกจ่ายในเดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ์ครับ

ถามโดย : ไพจิตรอุปถัมภ์ ( plampoon1@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 16:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนข้อรายละเอียเพิ่มเติม ติดต่อสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กลุ่มงานระเบียบคลังและการเบิกจ่ายเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 10:58 ]