สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076359

    การจำแนกวัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สายยางรดน้ำต้นไม้ ขนาด 5 หุน ที่นำมาใช้รดน้ำต้นไม้ อยากทราบว่า จะจัดซื้อเป็นวัสดุอะไรคะ

ถามโดย : วลัยลักษณ์สายแก้ว ( icq.2521@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 16:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุงานบ้านงานครัว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/01/2564 เวลา 11:39 ]