สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076356

    จัดซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

สอบถามหน่อยคะ กองช่างจัดซื้อโคมไฟถนน โดยตั้งในหมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แต่บัญชีบันทึกบัญชีและตีความหมายเป็นครุภัณฑ์ อยากสอบถามว่าแบบนี้พัสดุต้องคุมเป็นครุภัณฑ์มั้ยคะ ถ้าคุมต้องคุมอยู่ในครุภัณฑ์หมวดใด

ถามโดย : จริยาชูวิเชียร ( ่jariya125_dp@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 14/01/2564 เวลา 08:59 ]