สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076354

    สอบถามการสอบบรรจุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรียน สอบถามค่ะ จบคณะวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสอบบรรจุตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ได้ไหมค่ะ

ถามโดย : พนิดากริ่งอุทา ( panidakringautha@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 14:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสามารถเทียบได้ตามที่ระบุไว้ในประกาศของทางกรมค่ะ หรือตรวจสอบวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ http://qualification60.otepc.go.th/User_OnAir_list.php ค่ะ สำหรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบสามารถตรวจสอบได้จากประกาศของทางกรม หรือหน้าเว็บไซต์ที่ประกาศรับสมัครค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 16:33 ]