สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC076350

    การออกระเบียบจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เทศบาลสามารถออกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้รถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลจากหน่วยงานอื่นหรือประชาชนที่ขอใช้บริการได้หรือไม่ ถ้าได้จะใช้ฐานอำนาจตามกฎหมาย/ระเบียบใดในการออกหลักเกณฑ์และกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ครับ

ถามโดย : สุรศักดิ์สุระวงศ์ ( lipslips9559@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 10:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/01/2564 เวลา 10:56 ]