สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075853

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนง.เทศบาล ปัจจุบันตำแหน่งนายช่างไฟฟ้ามีคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ สามารถใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้หรือไม่ เนื่องจากใน spec กำหนดสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์

ถามโดย : บุคลากรมือใหม่หัดขับ ( taprik99@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 16:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หาก ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 15:33 ]