สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075851

    อยากให้สรุปย่อ ในกรณีที่ตอบกลับมาว่าให้ติดต่อกลับไปที่หน่วยนั้น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อยากให้สรุปย่อ ในกรณีที่ตอบกลับมาว่าให้ติดต่อกลับไปที่หน่วยนั้น เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบและได้ใช้เป็นแนวทาง

ถามโดย : อนุชิตศาสน ( anoochitt999@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 15:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นจะขอรับเรื่องไว้พิจารณาปรับปรุงต่อไปค่ะ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 23/11/2563 เวลา 13:51 ]