สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075846

    ตั้งหนี้ค่าจ้างออกแบบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าจ้างออกแบบ เวลาตั้งหนี้ต้องเดบิตบัญชีอะไรคะ

ถามโดย : มิ่งกมล ไม้หอม ( Mingkamonjoom@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 11:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าใช้จ่ายอื่นค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1611 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 17:53 ]