สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075838

    การขอยกเลิกค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 %และ6%

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลจึงไม่สามารถจัดทำรายละเอียดลูกหนี้(กค.2)ได้ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี2563ได้ จึงวิธีการยกเลิกการตั้งค่า5%และ6%ในระบบe-laas

ถามโดย : สายชลสุมาลี ( vcrp_vichy99@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 16:26 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทรประสานกับ Call Center นะคะ เพราะต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1644 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 15:47 ]