สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC075837

    จำหน่ายครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ครุภัณฑ์สัญญาณเตือนไฟกระพริบ ชำรุดหัวหักแบตหาย ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ วันที่่12 มีนาคม 2563 และสิ้นปีงบประมาณจะสามารถจำหน่ายครุภัณฑ์ตัวนี้ได้หรือไม่

ถามโดย : ปฏิมาพรทองก้อน ( patimapon083115@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 17/11/2563 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 18/11/2563 เวลา 12:34 ]